Serviceanda och Jante

När vi har tittat på koncept och nischer man kan bygga sin konferensanläggning på så har vi bortsett från en som är mycket viktig och som i många fall är den största anledningen till att en konferensanläggning fungerar bra, nämligen läget, platsen och byggnaden.

Ibland kan själva anläggningen vara den starkaste anledningen till att man som företagare väljer att förlägga sina möten, sin konferenser och kickoff till just en specifik anläggning. Det kan vara läget, det kan vara det historiska värdet eller omgivningarna. För att bli en vinnare i konkurrensen om kunder och företagare så har man säkert införlivat flera av de delar och ingredienser som utgör ett fulländat konferenskoncept.

Vill man som entreprenör skapa ett konferenskoncept ska man se över vilka värden man vill tillföra, vilka man har gratis genom fastigheter eller kompetens och vilka kompetenser man kan hitta i sitt nätverk. Att bedriva konferensanläggning är oerhört intressant och spännande. Det är omväxlande och ingen dag är lik den andra. Serviceyrken och verksamheter inom service tillför värden som förgyller och skapar guldkant på människors och företagares tillvaro. Att arbeta inom servicesektorn Hotell och restaurang med konferensinriktning är ett privilegium. Alla är inte skapade för den här typen av bransch under tiden som andra är födda till den här typen av serviceverksamhet. Att arbeta mot kunder och företagare och att göra det bra börjar bli mer förknippat med status än vad det varit tidigare i Sverige.

Det har varit en svacka i branschen men nu vänder det. Det är en efterlängtad vändning, efterlängtad av de människor som fötts med den där rätta serviceandan som är så värdefull. Med sann serviceanda följer professionalitet som endast de mest lyckligt lottade inom yrkeskåren är begåvade med och det är på tiden att den här typen av inställning och attityd får ett uppsving efter att så länge hållits i gisslan av Jante.