Konferensanläggning i ständig förändring

Att nischa sig är en bra idé om man har som plan att gå in i konferens och hotellvärlden. Det har länge varit en trend att erbjuda ro för själen i form av SPA-upplevelser och mindfulness men nu mer är kunderna vana vid detta och det är “yesterdays news”. Dagens människa är en rastlös själ i behov av ständig stimulans annars tappar man intresset. En snabbt uttråkad person kräver nya sensationer. Kanske inte så uppenbart och tydligt alla gånger då en cool fasad och ett världsvant ansiktsuttryck också är vad som förespråkas på självförverkligandets arena.

Vi har utvecklat ett narcissistiskt samhälle och det finns ingen anledning att sticka under stol med detta. Datorerna har gjort oss sådana. Vi är en västvärld vana vid snabba lösningar, snabba fixar och snabba svar på våra frågor. Att ta upp detta i samband med entreprenörskap inom konferens och hotell beror på att man måste ta hänsyn till den här samhällsutvecklingen för att kunna bygga ett vinnande koncept. De som har byggt sitt konferenskoncept på mindfulness och SPA har haft denna samhällsutveckling i åtanke. Vad de som nischat sig mot denna inriktning glömt är att utveckla konceptet i takt med samhällsförändringarna och individens ständigt förändrade krav och förväntningar.

I de fall man inte anpassar sitt koncept så måste man ständigt jaga nya kunder. När kundunderlaget är uttömt kommer det att märkas på intäkterna. Vad är då receptet och botemedlet för att inte gå ett sådant öde till mötes? Trendkänslighet är naturligtvis viktigt liksom villigheten att förnyas, förändras, förbättras och vara villig att “kill your darlings”. Det är inte läge att göra som man alltid gjort i en ständigt föränderlig bransch med stor konkurrens. Den inställningen kan köra vilket företagande som helst i botten. Dock behöver inte en öppenhet för förändring innebära att man ska överge sin nisch inom mindfulness och SPA, bara att man måste tänka nytt och förändras.