Konferensanläggningar och asylverksamhet

Det finns en uppsjö av anläggningar som bedriver konferensverksamhet och man kan fråga sig hur det är möjligt. Kan det verkligen bära sig för alla att bedriva den här typen av verksamhet? Det är tydligt att svaret är nej. Många av de här anläggningarna har valt att tacka ja till Migrationsverkets erbjudande att istället för att bedriva konferenser ägna sig åt asylverksamhet. I de flesta fall har den här typen av erbjudanden kommit från privata asylentreprenörer som hyrt anläggningarna så det är inte Migrationsverket som är direkt involverat, åtminstone inte i alla fall.

Att konferensentreprenörerna valt att byta till den här inriktningen tyder på en av två saker, alternativt båda, 1. konferensverksamheten har inte varit lönsam, 2. Man tjänar mer på asylmottagning. Vi ska titta på de här två punkterna och reda ut begreppen.

Det såg ut som en lukrativ bransch och många föll för frestelsen. I efterhand har det dock visat sig att det kostat mer för fastigheternas ägare, än vad det smakat. Kontrakten har varit formulerade så att varken Migrationsverket eller mellanhanden varit ansvariga för skador och liknande som uppstått till följd av asylverksamheten. Dessa problem har fallit på fastighetsägaren själv. Några av asylföretagarna har valt att lösa detta genom att själva köpa upp fastigheter och när verksamheten är över och kontraktet löpt ut har man helt enkelt övergivit fastigheten. Värre har det varit för dem som har upplåtit sina hotell och konferensanläggningar. I många fall har det visat sig stå sig dyrt. Höga kostnader för restaurering och i vissa fall har fastigheterna totalförstörts.

Så, vad är de verkliga svaren på punkt 1 och 2? 1.Konferensverksamhet kommer alltid att vara lönsam under förutsättning att man har ett genomtänkt koncept att erbjuda kunderna. 2. En sanning med modifikation. Det beror helt och hållet på hur kontrakten varit formulerade. Att bedriva hotell och konferens är en bättre affärsidé över tid.