Det okomplicerade konferenskonceptet

Man behöver inte krångla till saker och ting i onödan. Att erbjuda kvalitet är huvudsaken. Man får inte glömma att vissa av företagen på konferens har fokus just på konfererandet och då är er uppgift som konferensanläggning att erbjuda service, det är allt. Dock vill det inte säga lite. Att förstå konceptet med service är vad som skiljer ett ställe från ett annat och vad som skiljer det normala från det exklusiva.

Vad är service? Service handlar om attityd. Du kan få uppassning med en opassande attityd och då har du inte fått någon god service i alla fall. När det gäller hotell och konferensanläggningar ska man ha brittiska butlers som förebilder. I Storbritannien är butler ett statusyrke med stor yrkesstolthet. Trenden börjar gå åt det hållet inom restaurang och service att man strävar mot excellens. Blir man som konferensanordnare känd för sin service då har man ett överlägset försprång gentemot de flesta konkurrerande anläggningar som inte har ett lika gott renommé.

Men som sagt, förstklassig service handlar om någonting mycket mer avancerat än att servera och göra det som förväntas på jobbet. Serviceanda finns det ett ord som heter och det är denna anda som skiljer den ene från den andre inom serviceyrket. Detta med andan sprider sig från en person till en annan så ett föraktfullt och nedlåtande sinnelag går inte att dölja, åtminstone inte framgångsrikt. Har man inte som ansvarig för en konferensanläggning lyckats anställa personal med den rätta serviceandan så kommer man aldrig att nå excellens. Besökare på anläggningen kommer att ha en dålig smak i munnen när de åker därifrån efter några dagars konfererande och även om de inte kan sätta fingret på orsaken till detta – så kommer de inte att återvända till anläggningen. Vill man ha en hög klass på sin konferensanläggning måste man anställa rätt personer, personer av rätt virke.